สายด่วน

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ยินดีต้อนรับสู่ "เมืองงามสามวัฒนธรรม ศูนย์ฮาลาลเลิศล้ำ ชนน้อมนำศรัทธา ถิ่นธรรมชาติงามตา ปัตตานีสันติสุขแดนใต้" #เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน เพราะที่นี่คือ บ้านของเรา ประเทศไทยของเรา (OUR HOME OUR COUNTRY TOGETHER STRONGER) #ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน 1506  #กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จับมือสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ส.อ.ค.) ภายใต้ “โครงการสานพลังประชารัฐเพิ่มทักษะแรงงานรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0”เพื่อพัฒนาศักยภาพของแรงงาน ในสถานประกอบกิจการให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะฝีมือที่สูงขึ้น รองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต #ก.แรงงาน จับมือ 5 พันธมิตร สมาคมไทยโลจิสติกส์ฯและมหาวิทยาลัยชั้นนำ จัดทำ MOU สร้างความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ ผลักดันการจัดตั้งศูนย์มาตรฐานทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ และพัฒนาศักยภาพแรงงาน เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมรับไทยแลนด์ 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content