แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี

 

 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพิธีเปิดงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ณ เวทีกลาง สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ เป็นประธานในพิธีฯ