สรจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมเปิดตัวเรือประมงต้นแบบ

 

 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวเรือประมงต้นแบบ เพื่อดำเนินการ โครงการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานบนเรือประมงอวนล้อมจับ โดยใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือทุ่นแรงที่เหมาะสมซึ่งเปิดตัวเรือประมง น.ลาภประเสริฐ 8 เรือประมงต้นแบบของโครงการฯ โดยมีดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธี และนาย พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ ณ ท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา จังหวัดปัตตานี