แรงงานจังหวัดปัตตานี จัดโครงการหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ ณ วัดประเวศน์ภูผา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ