แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2562

 

 วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี