จังหวัดปัตตานี ตรวจแรงงานในเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการฯ ตรวจบูรณาการแรงงานในเรือประมง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี  ฝ่ายปกครอง ตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตรวจเรือประมง จำนวน 3 ลำ แรงงานต่างด้าว จำนวน 39 คน (กัมพูชา 21 คน ,เมียนมา 17 คน,ลาว 1 คน ) และแรงงานไทย จำนวน 7 คน รวมแรงงานประมง ทั้งหมด 46 คน ผลการตรวจไม่พบการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ทะเลปัตตานี