แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

 

 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายไกรศร  วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี