แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

 วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ฝึกอาชีพตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน 4 สาขาอาชีพ ได้แก่ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร  และช่างปูนปั้นไม้เทียม  มีผู้เข้ารับฝึกอบรม จำนวน 128 คน โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ ณ ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี