ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนถึงในระดับพื้นที่/ชุมชน

 

 นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี นำภารกิจด้านแรงงานบูรณาการร่วมกับหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ณ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็นต้นไป