ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

- สรุปผลการประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2662 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
                 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
                 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
                 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
    สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2561 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
     - สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี2560 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี

- สรุปผลประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง ปี 2559 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี           

 

       -